Animatievideo

Met een animatie vertaal je ingewikkelde materie voor de kijker naar een begrijpelijk en overzichtelijk beeldverhaal. Ook zet je een animatie in om situaties weer te geven die (nog) niet bestaan of nog niet ontwikkeld zijn.

separator

Een animatiereeks starten

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Toelichting: Om leuke weetjes over het werk van Rijkswaterstaat aan het algemeen publiek uit te leggen, zijn we een animatierubriek gestart. In een minuut geven we het antwoord op een vraag die leeft onder het publiek. Hoe bepalen we welke snelheid op de matrixborden staat? Of wat kan er nu misgaan als ik bij het strandje in de rivier ga zwemmen?  Elke animatie heeft hetzelfde vlotte format. Deze animatie hebben we gedeeld in een weekend met hoge temperaturen om de doelgroep bewust te maken van de gevaren van zwemmen in rivieren en het springen van bruggen. De animaties zijn voor webcare een handig middel om in gesprek te gaan met onze doelgroep.

Tip: De best bekeken animaties uit de rubriek sluiten aan bij vragen die leven bij onze doelgroep. Probeer je daarom in te leven in wat een buitenstaander zich afvraagt en haal bijvoorbeeld bij collega’s van webcare op wat voor soort vragen zij veel binnenkrijgen.
separator

Test je beeld bij de doelgroep

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toelichting: Bij professionals die in aanraking komen met kwetsbare jeugd is er behoefte aan meer inzicht in welke triggerfactoren er in het radicaliseringsproces zijn. De tool is recent aangepast, zodat via de website bezoekers gevolgd kunnen worden om te kijken hoe de site wordt gebruikt zodat de inhoud aangepast kan worden. Eerder was dit niet mogelijk. Ook is er een filmpje geplaatst hoe je de tool kunt gebruiken.

Tip: zorg dat je het product test bij de doelgroep, ook nog na plaatsing. Je kunt die inzichten gebruiken om het product verder te ontwikkelen.

separator

Video op basis van zoektermen

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Toelichting: Deze animatie is gemaakt om bezoekers van de online kanalen (website, social media maar ook Intranet) van Rijkswaterstaat uitleg te geven over de Watersnoodramp 1953. De video toont het tijdsverloop van de ramp in de nacht van 31 januari op 1 februari en de gevolgen hiervan. 
Elk jaar nog staat Nederland stil bij de Watersnoodramp. Het is een belangrijk onderdeel van ons bestaansrecht. Bovendien hebben we een (inter)nationale reputatie op het gebied van watermanagement. Daarnaast liet/laat het zoekvolume (SEO = search engine optimalisation) zien dat het nog altijd een relevant onderwerp is.  Wat bijzonder is hoe we in een behoorlijk korte animatie zo’n helder voor-tijdens-na verhaal vertellen. Het biedt (zelfs de vluchtige) bezoeker al snel een overzicht. De mogelijkheid om mensen een kijkje in het verleden te geven is bovendien ook winst, want de beelden spreken voor zich. Het laat zien dat het echt is gebeurd en maakt duidelijk dat we dit nooit meer willen (daarom investeren we in waterveiligheid).

Extra aandacht is uitgegaan naar de laagdrempeligheid ervan plus dat hij relatief tijdloos moest zijn (zodat we niet elk jaar een nieuwe moeten laten maken).

Tip: De animatie is voor een groot deel gebaseerd op de SEO-analyse.  Zo willen mensen bijvoorbeeld weten waar en hoe de Watersnoodramp zich voltrok, hoe het heeft kunnen gebeuren, hoe hoog kwam het water, welke provincies, hoe voorkomen we een nieuwe ramp. Dit is in de video verwerkt.

separator

Meerdere varianten laten maken

Animatie bijstand

Opdrachtgever: Ministerie van Algemene Zaken.

Toelichting: Het gaat hier om een uitlegvideo over het onderwerp 'bijstand', als onderdeel van uitlegvideo's 1overheid. Het idee is om meerdere uitlegvideo's te laten maken, waar andere overheidsorganisaties ook gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Met laagdrempelige video’s willen we ervoor zorgen dat meer mensen begrijpen hoe iets werkt. Bij bijstand willen we bijvoorbeeld ook mensen met een niet-westerse migratieachtergond bereiken. 

Tip: Wij hebben voor de website een ‘u-variant’ en voor social media een ‘je/jij-variant’ gemaakt.  En voor de social media varianten is de ondertiteling in de video ingebakken.

separator

Breng het resultaat in beeld

Opdrachtgever: DICTU (EZK)

Toelichting: DICTU heeft voor het jaaroverzicht 2017 de hoogtepunten verzameld en in dit filmpje bij elkaar gezet. Het doel was om naast de resultaten die bereikt zijn, ook een beeld te geven van de diversiteit aan diensten die DICTU levert. Het is altijd een uitdaging om ICT-diensten te visualiseren. Veel gebeurt onder de motorkap en is onzichtbaar.

Tip: Bij de briefing moet je al goed nagedacht hebben over mogelijke manieren om juist het resultaat van de ICT uit te beelden in plaats van wat we doen.

separator

Een snelle productie kan, maar wees alert

Toekomstvisie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden

Opdrachtgever:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Toelichting: De video geeft een samenvatting van de LNV-visie die is gepresenteerd door minister Schouten op 8 september 2018. De doelgroep van de video is heel breed: personen uit de sector, ‘alle’ Nederlanders, maar ook alle medewerkers van LNV.

De inhoud van de video is gemaakt in nauwe samenwerking tussen beleids- en communicatiecollega’s die aan de visie werkten.

Tip: De video moet aantrekkelijk zijn én inhoudelijk moet het kloppen wat er wordt gezegd. Dat klinkt als een open deur. Maar we moesten dit in een korte tijd realiseren. De neiging is er dan om snel een video te maken, met als risico dat of de vorm of de inhoud niet kloppend is. Hier moet je alert op zijn tijdens het proces.

separator

Waar wordt de animatie bekeken?

Opdrachtgever: Logius

Toelichting: De animatie over de DigiD app moest letterlijk uitleggen wat het is en wat je ermee kan en hoe je kunt inloggen in maximaal 30 seconden zonder overbodige visualisaties of afleidingen. Omdat we de animatievideo inzetten op social media, moest deze kort en krachtig zijn. Het beeld alleen moest het verhaal vertellen, geen voice over omdat wanneer je het op een smartphone bekijkt, je lang niet altijd beschikking hebt over geluid.

Tip: Hou rekening met hoe je doelgroep het filmpje zal gaan bekijken. Op social media gelden andere regels.

separator

Zakelijke uitstraling door gestileerd beeld

Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Toelichting: Het Wetboek voor Strafvordering wordt gemoderniseerd met als doel kwaliteitsverbetering en minder administratieve lasten. De video dient als inleiding op een congres hierover en wordt daarna via social kanalen gedeeld.

Tip: Door gebruik van gestileerd beeld is er weinig afleiding en wordt de boodschap duidelijker.

separator

Een lastig onderwerp op heldere manier verteld

Opdrachtgever: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting: Beeldschermwerk is binnen het Rijk een arbeidsrisico. Onvoldoende bewegen, onder stress werken en niet goed zitten kan leiden tot uitval en klachten. Maak een filmpje waarin wordt verteld wat jij daar zelf aan kan doen.

Tip: Door een luchtige en afwijkende animatiestijl te gebruiken, wordt een moeilijke boodschap toegankelijker en blijft de informatie beter hangen bij  de kijker.

separator