Registratievideo

Een registratievideo legt een evenement vast, zoals een symposium of een persconferentie. Of informeert de kijker kort, krachtig en aansprekend over een nieuwswaardige gebeurtenis.

separator

Kijkers gewend aan series

Opdrachtgever: ministerie van LNV

Toelichting: In de serie Boeren, die LNV zelf produceert, filmt en monteert laten we de verhalen van de boeren van Nederland zien. Uiteindelijk vormen de video’s samen een soort ‘canon van de Nederlandse boer’, met een heleboel verhalen over passie, innovatie en ondernemerschap van veel verschillende boeren. De doelgroep is aan de ene kant een breed algemeen publiek. Daarnaast bevatten de video’s subverhalen die andere boeren kunnen inspireren. 

Op LinkedIn en Twitter bereikt LNV met deze serie van een tienduizenden mensen in korte tijd. Daarnaast zijn de verhalen ook ‘tijdloos’, zodat ze op YouTube met elkaar dat eerdergenoemde ‘canon’ kunnen vormen. Instagram wordt gebruikt om de verhalen die nog iets verder uit te diepen en op een later moment nog eens in de etalage te zetten. 

Met relatief weinig middelen (eigen camera, eigen drone) maken ze een serie van hoge kwaliteit. Een aflevering is binnen een dag gemaakt. Wat mooi werkt: het format is telkens ongeveer hetzelfde, maar door de bijzondere verhalen van de boeren blijft het telkens weer interessant. 

Tip: LNV werkt steeds vaker in series, op basis van een interessant format. Dit is de kijker niet alleen gewend van televisie, maar vooral ook van de grote online kanalen, zoals StukTV. Deze content is veel langer waardevol en bruikbaar dan vluchtige reportages en quotes. 

separator

Zelf maken met een plan

Video opening schooljaar

Opdrachtgever: ministerie van OCW

Toelichting: Deze video is door contentmakers van OCW zelf gemaakt (zowel gefilmd als geëdit) en gebruikt bij de start van het schooljaar. De video is bedoeld voor alle leraren en mensen in het onderwijsveld in het algemeen.
Er waren vooraf twee doelstellingen geformuleerd, waarvan de eerste is om deze doelgroep een mooi schooljaar toe te wensen, maar ze ook te attenderen op de verschillende onlinekanalen van OCW.

De contentmakers hebben samen met de communicatieadviseur gebrainstormd en op basis hiervan een projectplan met mijlpalen opgesteld. Verder was het belangrijk dat ze wilden experimenteren met geanimeerde pop-ups in beeld. Ze willen hier vaker gebruik van maken, omdat het geschikt is om drogere cijfers en infographics aantrekkelijker te presenteren in een video.


Tip: bereid een opname altijd voor met een shotlist, zodat je exact weet welke shots je nodig hebt. Uiteraard blijft er dan tijd om te improviseren, maar dan weet je in ieder geval zeker dat je alle shots hebt om de video te kunnen maken.

separator

Een kijkje achter de schermen

Kerstboom paleis Noordeinde

Opdrachtgever: Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

Toelichting: In 2018 werd een kerstboom op het voorplein van Paleis Noordeinde geplaatst. Deze video toont het hele proces van het omhakken van de boom in Kroondomein Het Loo, het transport naar Den Haag tot en met het ontsteken van de lampjes in de boom.

De video is verspreid via de sociale kanalen van het Koninklijk Huis en door diverse media opgepakt. Naast dat het vooral een leuke video is om te bekijken, geeft het een nog niet eerder getoond kijkje in hoe de plaatsing van de kerstboom bij Paleis Noordeinde tot stand komt. 
Voorwaarde voor een geslaagde video is onderwerp, timing van plaatsing (kerstperiode) en look-and-feel goed op elkaar af te stemmen.

Tip: Als je tijd hebt, schiet dan zoveel mogelijk beeldmateriaal. Ook al heb je al 50 keer het inhangen van een kerstbal gefilmd, doe het vooral nog een 51ste keer. Wie weet is dat nét het gouden shot.

separator

Het verhaal verteld door betrokkenen

Opdrachtgever: Rijksschoonmaakorganisatie

Opdracht: Nieuwsvideo maken van het tekenen van de overeenkomst tussen de Rijksschoonmaakorganisatie en Dienst Justitiële Inrichtingen.

Tip: Zorg voor de juiste betrokkenen die samen het juiste verhaal vertellen. Combineer dat met mooie snijbeelden en je hebt een nette journalistieke video.

separator

Wat breng je in beeld

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Opdracht: Tijdens het Europees Voorzitterschap van Nederland kwamen alle transportministers naar ons land om de Declaration of Amsterdam te ondertekenen. Hierin onderstrepen de ministers het belang om wetgeving op het gebied van zelfrijdend vervoer gelijk te trekken. Om de ministers kennis te laten maken met zelfrijdend vervoer organiseerde IenW een rit met deze auto’s door Amsterdam. Hiervan is een nieuwsvideo gemaakt waarbij de nadruk lag op zowel het nieuws als op de mooie beelden van deze bijzondere auto’s in de stad.

Tip: “We hebben er hierbij voor gekozen om deze auto’s en de diversiteit aan technologieën zoveel mogelijk in beeld te brengen, ondersteund door een duidelijke voice-over. Het publiek zit niet te wachten op een droge video van de Declaration of Amsterdam. Die auto’s zijn mooi speelgoed en daarmee laat je zien waar het om draait.”

separator

Verlies je publiek niet

Video Open Science: The Next Step

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Opdracht: Laat zien dat tijdens de conferentie ‘Open Science: The Next Step’ de stap naar Open Science is gezet en laat zien dat de sector zelf aan de slag gaat met concrete uitwerking, resulterend in een oproep tot actie voor komende jaren, met een reactie van de minister hierop.

Tip: Leg niet je totale event vast, daar zit niemand op te wachten. Maak een samenvatting, maar bedenk wel goed voor wie je die maakt.

separator