Uitlegvideo

Een uitlegvideo informeert de kijker over een nieuw proces, nieuw beleid, een aanpassing in de organisatiestructuur of leidt de kijker stapsgewijs door een proces.

separator

Op stap met een expert

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Toelichting: Met de Hoedan?!-serie proberen we het werk van Rijkswaterstaat onder de aandacht te brengen bij een nieuw publiek dat ons nog niet op social media volgt. Zo hebben we deze serie gemaakt voor een jong publiek. Maar ook van mensen die niet tot deze doelgroep horen, krijgen we leuke reacties. De video’s zijn een onderdeel van een grotere zomercampagne waarbij we ook Instagramcomics en achtergrondverhalen inzetten.

Tip: Om aan goede onderwerpen te komen hebben we gekeken naar populaire 0800-vragen, online zoektermen en online omgevingsbeelden.

separator

Trailer voor serie

Introductie de Fietsambassadeurs

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toelichting: Er zijn12 enthousiaste organisaties die als fietsambassadeur gaan optreden voor het ministerie van IenW. Deze bedrijven stimuleren actief fietsen onder hun medewerkers of zijn dit van plan. De ambassadeurs zijn een inspirator voor hun sector, klanten, medewerkers, en in hun regio. Deze video hoort bij www.defietsambassadeurs.nl, een magazine over het stimuleren van woon-werkverkeer op de fiets.

Tip: Dit een trailer is van een serie. En omdat telkens hetzelfde saai is, is het belangrijk op zoek te gaan naar het unique selling point bij elk bedrijf en dat te filmen.

separator

Kijkje achter de schermen

Opdrachtgever: Belastingdienst

Toelichting: Deze uitlegvideo is onderdeel van de campagne aangifte inkomstenbelasting 2018 en daarna hergebruikt in 2019.

De video staat op YouTube, op Rijksoverheid.nl en Belastingdienst.nl/over-ons. Het geeft een kijkje achter de schermen van een uitvoerende dienst van de Rijksoverheid, geschoten bij de Belastingdienst in Apeldoorn.   

Tip: Het vergt de nodige logistiek, planning en samenwerking om een dergelijke productie tot stand te brengen. Je moet de tijd nemen voor het idee waarmee en het doel waarvoor je het maakt, daarin de makers ook meenemen, waarmee je ook ruimte houdt voor hun creatieve inbreng en invalshoeken.

separator

Iconen versterken de uitleg

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Toelichting: Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollig vastgoed openbaar, transparant en marktconform. In de meeste gevallen kan elke geïnteresseerde Nederlander gebouwen en gronden kopen via het online platform Biedboek.nl. Om het proces van openbare inschrijving toe te lichten, is er een informatieve video gemaakt. De overzichtelijke structuur en heldere uitleg helpen bij het relatief eenvoudig kopen van vastgoed van het Rijk.

Tip: laat eigen medewerkers figureren in de video, dan krijgt de organisatie achter het product een gezicht.

separator

Video in vlogstijl

Opdrachtgever: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Toelichting: De opdracht was om een voorlichtingsfilm te maken voor kinderen met een ouder in de gevangenis. Als een ouder naar de gevangenis gaat blijft een kind vaak achter met vragen en onzekerheid: Hoe ziet de gevangenis eruit? Hoe leeft mijn vader of moeder daar? En hoe kan ik in de gevangenis op bezoek gaan? Deze video - gemaakt in vlogstijl, om kinderen aan te spreken - geeft antwoord op die vragen.

Het was een bijzondere productie om te maken: als een vader of moeder naar de gevangenis moet, heeft dat grote impact op een kind. Belangrijk dus dat deze groep kinderen goed geïnformeerd wordt over wat zij kunnen verwachten.
 

Tip: Blijf gedurende het hele proces altijd denken 'wat wil de doelgroep weten?' en houd dat voor ogen bij alle beslissingen die je neemt. En het kan zinvol zijn samen te werken met een of meer ketenpartners bij het samenstellen van het script voor een video.

separator

Video zonder voice-over werkt

Corporate video IenM 2015

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toelichting: Een corporate video die laat zien waar IenW (toen IenM) zich mee bezig houdt, die te gebruiken is bij presentaties.

Tip: Door gebruik van flitsende beelden en passende muziek wil IenM een goed gevoel oproepen bij de medewerker en de kijker: “kijk eens wat een mooie dingen wij voor en in Nederland mogen doen”. Pratende hoofden en saaie verhalen zoals die vaak voorkomen in een corporate film, zijn hier bewust vermeden.

separator

Een persoonlijk verhaal blijft beter hangen

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Toelichting: Video is voor Prinsjesdag 2016 gemaakt als onderdeel van de beleidsagenda.

Tip: “Openhartig dichtbij met een goed en mooi verhaal. Emotioneel sterk. Iedereen was weg van deze video. Maar vooral van deze lieve mensen die hun verhaal wilden doen op camera", aldus de opdrachtgever. Het verhaal over dementie en wat dat met mensen doet komt rechtstreeks binnen.  Aangrijpend en naturel. Dit is video in optima forma, het beeld komt hierbij niet via je hoofd maar via je hart binnen en dat is immers veel directer.

separator

Opening Ambassadeursconferentie 2015

Opdrachtgever: Buitenlandse Zaken (voor Nederland Wereldwijd)

Toelichting:  Maak een film die bij de opening van de ambassadeursconferentie 2015 gebruikt kan worden en tevens als corporate film dienst kan doen.

Tip: Door van te voren na te denken over het doel van de film kan hij voor meerdere doelen gebruikt worden. In dit geval is de film ook getoond bij diverse bezoekersprogramma's.

separator

Trots gevoel overbrengen

Het Facilitair Bedrijf Defensie - We doen het gewoon

Opdrachtgever: Ministerie van Defensie

Toelichting: Maak een film over het facilitair bedrijf en geef een helder beeld van de functie van het bedrijf en de taken die wij uitvoeren. Laat ook zien dat wij goed zijn in wat we doen en dat we met gepaste trots onze taken uitvoeren. Toon de breedte van ons werkveld, van het gereed maken van wapens en transport tot het bezorgen van de post.

Tip: Het is een corporate video, een video waarmee we ons bedrijf naar buiten presenteren. Belangrijk is dat medewerkers als onze ambassadeurs  goed geportretteerd worden. Zorg dat daar genoeg aandacht voor is.

separator